Blog

Apostil Nedir? Nereden ve Nasıl Alınır?

apostil

Günümüz dünyasında, uluslararası alanda etkileşim ve iletişim giderek artmaktadır. Bu durum, birçok resmi belgenin uluslararası geçerliliğini sağlama gerekliliği yaratmaktadır. İşte bu noktada Apostil belgesi devreye girer. Apostil, bir belgenin başka bir ülkede resmiyet kazanmasını sağlayan bir yasal sertifikadır. Apostil onayı almak isteyen belgeler genellikle evlilik cüzdanı, vekaletname, doğum belgesi, diploma, ticari belgeler gibi evraklardır.

Apostilin Önemi ve Uygulaması


Teknolojik gelişmeler ve globalleşme ile birlikte, insanların farklı ülkelerde yaşama, çalışma ve seyahat etme imkanları artmıştır. Bu durum, resmi belgelerin uluslararası geçerlilik kazanmasını zorunlu hale getirmiştir. Apostil, bu ihtiyacı karşılamak için 1961 tarihinde Lahey Sözleşmesi ile yasal hale getirilmiştir. Apostilin amacı, belge geçerliliklerinin uluslararası düzeyde düzgün bir şekilde işlemesini sağlamaktır.

Apostil Tercüme Süreci

Bir belgenin Apostil onayı alabilmesi için belirli bir süreç izlenmelidir. İlk olarak, belgenin hangi ülkede geçerli olması isteniyorsa, belgenin o dilde tercüme edilmesi gerekmektedir. Bu işlem, deneyimli ve uzman tercümanlar tarafından dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Herhangi bir hata, belgenin onaylanmamasına ve zaman kaybına yol açabilir. Bu nedenle, profesyonel bir tercüme bürosu bu sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar. Ancak, belge tercüme edildikten sonra bile bir uzman tarafından kontrol edilmesi önemlidir. Profesyonel tercüme hizmetleri, çeviri, düzenleme ve editör kontrolü gibi aşamaları doğru bir şekilde tamamlar ve belgenin hatasız bir şekilde teslim edilmesini sağlar.

Apostil Onayının Alınması

Tercüme edilmiş ve kontrol edilmiş belge, noter tarafından onaylanmalıdır. Ardından, noterin bağlı olduğu valilik veya kaymakamlığa başvurarak belgenin tasdik edilmesi gerekmektedir. Belgenin uluslararası geçerliliğini kazanabilmesi için Apostil mührü ile onaylanması gerekmektedir. Apostil mührü, genellikle noter tarafından belgeye basılır.

Apostilin İçeriği

Apostil onayı gerektiren belgeler genellikle diploma, evlilik cüzdanı, vekâletname, mahkeme kararları, kimlik belgesi, ÖSYM belgesi, doğum belgesi, ticari evraklar gibi belgelerdir. Apostil belgesi, belgenin düzenlendiği ülke adı, belgeyi imzalayan kişi adı ve soy adı, belgeye basılan mühür, belgenin onaylandığı tarih ve saat, Apostil numarası ve Apostil düzenleyen yetkili kişi isim, soy isim ve imza gibi bilgileri içerir.

Apostil Onayının Yurtdışında Alınması

Apostil onayı, belgenin düzenlendiği ülkede alınmalıdır. Ancak, belge ülke dışına çıktıysa, bazı ülkelerin konsoloslukları belgenin kullanılacağı ülkede Apostil onayı verebilir. Bu durumda, bulunduğunuz ülkedeki, belge onayı gerektiren ülkenin konsolosluğuna başvurarak işlem yapılıp yapılmayacağını öğrenebilirsiniz.
Sonuç olarak, uluslararası geçerliliği olan bir belge almak, oldukça dikkat ve titizlik gerektiren bir süreçtir. Apostil onayı, bu sürecin en önemli ve zorunlu parçalarından biridir. Ancak, doğru bir tercüme hizmeti ve profesyonel bir tercüme bürosuyla, bu süreç sorunsuz bir şekilde ilerleyebilir ve belgenizin uluslararası geçerlilik kazanması sağlanabilir.

Apostil Nedir? Nereden ve Nasıl Alınır?

Bugünün küresel dünyasında belgelerin uluslararası düzeyde kabul görmesi son derece önemlidir. Bu durumda Apostil belgesi devreye girer. Apostil, belgenin bir ülkeden diğerine sorunsuz bir şekilde geçişini sağlar ve belgenin yabancı bir ülkede resmiyet kazanmasına yardımcı olur. Apostil, genellikle bir belgenin başka bir ülkede geçerli olabilmesi için gereken bir adımdır. Tipik olarak, bu belgeler valilikler veya kaymakamlıklar tarafından sağlanır, ancak bazı durumlarda Ağır Ceza Mahkemeleri veya Adliyelerden de elde edilebilir. Evlilik cüzdanı, vekâletname, doğum belgesi, diploma, nüfus belgesi ve ticari belgeler, Apostil vasıtasıyla onaylanabilecek belgeler arasındadır.
Bilgi çağındaki hızlı ilerleme sayesinde, uluslararası alanda çalışmak, seyahat etmek ve iş süreçlerini yönetmek çok daha kolay hale gelmiştir. Globalleşen bu dünya, belgelerin yurtdışında da kabul görmesini gerektirir. 6 Ekim 1961 tarihinde Lahey Sözleşmesi ile yasalaşan Apostil, tüm sözleşme üyesi ülkelerde geçerli olmuştur. Bu sözleşme, belgelerin geçerliliğinin doğru bir şekilde işlenmesini ve belgelerin uluslararası düzeyde onaylanmasını hedefler.

Apostil Onayını Nasıl Alabilirsiniz?

İlk adım, belgenin Apostil tercümesinin yapılmasıdır. Belgelerin, onaylanmasının istendiği ülkenin diline tercüme edilmesi gerekir. Bu süreçte, deneyimli ve konusunda uzman kişilerin görev alması önemlidir. Eğer Apostil tercümesi doğru bir şekilde yapılmazsa, belge onaylanmayabilir ve bu da zaman kaybına neden olabilir. Uluslararası kabul görmesini istediğiniz belgenin Apostil tercümesinin titizlikle yapılması gerekmektedir. Bu aşamada tercüme büroları büyük bir yardımcıdır. Ancak, tercümenin yapılmasının ardından belgenin mutlaka bir uzman tarafından kontrol edilmesi gerekir. Profesyonel bir tercüme ofisinden hizmet aldığınızda, tüm süreci doğru bir şekilde yönetirler ve belgenizi hatasız bir şekilde teslim ederler. Çeviri, düzenleme ve editör kontrolü gibi aşamaları bünyelerinde profesyonel bir şekilde tamamlarlar.
Belgenin tamamlanması ve tercümesi yapıldıktan sonra, bu belge noterde tasdik edilmelidir. Tasdik sonrası belge, noterin bağlı olduğu valilik veya kaymakamlıkta onaylatılmalıdır. Bu sürecin ardından belge, ilgili ülkeye sunulabilir. Bir belgenin uluslararası kabul görmesi için Apostil mührünün basılması gerekir. Apostil mührü olmayan belgelerin uluslararası geçerliliği yoktur. Apostil mührü genellikle noter tarafından basılır.
Apostil onayı birçok resmi belgede gereklidir. Özellikle aşağıdaki belgelerde sıklıkla Apostil işlemine ihtiyaç duyulur:

 • Diploma
 • Evlilik cüzdanı
 • Vekâletname
 • Mahkeme kararları
 • Kimlik belgesi
 • ÖSYM belgesi
 • Doğum belgesi
 • Ticari belgeler
 • Apostil içerisinde aşağıdaki özellikler bulunmalıdır:
 • Belgelerin düzenlendiği ülke ismi
 • Belgeyi imzalayan kişi ismi ve soy ismi
 • Tasdikli mühür
 • Belgenin onaylandığı tarih ve saat
 • Apostil numarası
 • Apostil düzenleyen yetkili kişi isim, soy isim ve imza
 • Apostil onayının geçerli olabilmesi için yukarıda belirtilen tüm öğelerin eksiksiz bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

Diploma, kimlik belgeleri ve vekaletname gibi kamu kurumlarından alınan belgelerin uluslararası geçerlilik kazanması için Apostil gereklidir. Apostil Anlaşması’na taraf olan ülkeler arasındaki prosedür bu şekilde işler, ancak Apostil Anlaşması’na taraf olmayan ülkeler için belgelerin büyükelçiliklerden onay alması gerekir.
Bir belgenin yurtdışından alındığında Apostil onayı nasıl yapılır? Apostil onayı belgenin düzenlendiği ülkede yapılmalıdır. Yani, belgenin düzenlendiği ülkede Apostil onayı yapılmalıdır. Ancak, bazı ülkelerdeki konsolosluklar, belgenin çıkış yaptığı ülkede bile onay verme yeteneğine sahiptir. Eğer bu tür bir durumla karşılaşırsanız, belgenin onaylanmasını gerektiren ülkenin konsolosluğuna başvurabilir ve belgenin onaylanıp onaylanmayacağını öğrenebilirsiniz.

Apostil Nedir? Nereden ve Nasıl Alınır?