Noter Yeminli Tercüman

noter yeminli tercüman

Turkey Tercüme, tercümanlık bürosuyla iletişime geçerek noter yeminli tercüman hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Tercümanlar, noter huzurunda yemin ederek noter yeminli tercüman unvanına sahip olurlar. Noter yeminli tercüman, üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun olan ya da yabancı dilde eğitim alan meslek grubudur.

Noter yeminli tercüman, evrakları gizlilik ilkesine uygun olarak tercüme edip üzerine ıslak imza atıp kaşeyi de basar. Noter yeminli tercümanların tercüme ettiği belgeler, resmi belge statüsündedir. Bu sebeple çok dikkatli tercüme edilmesi gerekiyor. Noter yeminli tercümanlar tarafından yalnızca belgeler tercüme edilmiyor. Aynı zamanda yasal olarak geçerli olabilmesi için notere tasdikleniyorlar.

Kaliteli Noter Yeminli Tercüman Hizmetleri

Noter yeminli tercüman, belgenin aslına uygun şekilde tercüme işlemi gerçekleştirir. Belgeyi değiştirmeden tercüme ederek resmi evrak statüsü kazanmasını sağlar. Diploma, ruhsat, sabıka kaydı gibi birçok evrakın tercümesi noter yeminli tercümanlar tarafından yapılıyor. Örneğin, Türkçe olarak hazırlanan bir gümrük beyannamesi İngiltere’de kullanılacaksa İngilizceye tercüme edilmesi gerekiyor. Aynı şekilde İngiltere’de İngilizce olarak hazırlanan bir gümrük beyannamesi de Türkiye’de Türkçeye tercüme edilerek kullanılabilir.

Yeminli tercümanlık bürosu olarak ülkelerarasındaki dil problemini ortadan kaldırıyor. 100’den fazla dilin tercümesi yapılıyor. Kısa sürede tercüme işlemleri gerçekleştirilerek yasal nitelik taşıyan evrakların zamanında resmi kurumlara sunulması sağlanıyor.

Turkey Tercüme büromuz, yalnızca Ankara’da tercümanlık hizmeti sunmuyor. Ankara’nın yanı sıra Türkiye’nin diğer kentlerinden de bize ulaşarak noter yeminli tercümanlık hizmeti alabilirsiniz.

Tercümanlık büromuza tercümesi yapılacak belgeleri dijital ortamdan gönderebilirsiniz. Yeminli tercümanlarımız, evrakların resmi nitelik taşıması için gerekli olan konsolosluk onayı ve apostil şerhi süreçlerini de sizler için yönetiyor. Böylelikle onay esnasında ortaya çıkabilecek problemlerinde önüne geçilmiş olunur.

Noter Yeminli Tercümanlıkla İlgili Genel Bilgiler

Noter yeminli tercüman, Noterlik Kanunu kapsamında işe başlar. Noterlik Kanunu’nda noterlerin düzenlediği belgeler, resmi statüdedir. Mahkemeler aksi bir durum olmadıkça noterlerin düzenlediği belgeleri, kanıt ve resmi belge olarak kabul ederler. Noter yeminli tercümanların yetki alanlarıyla sorumlulukları çoktur. Dolayısıyla yeminli tercümanların belirlenmesini noterler sağlıyor. Noterlik Kanunu’na göre noterler tarafından yalnızca kendileri tarafından belirlenip noter huzurunda yemin eden tercümanlar tercüme etme hakkına sahiptir. Tercümanların notere yemin ettikleri tutanakta şu bilgileri doldurmaları gerekiyor;

  • Tercümanın ad ve soyadı
  • Tercümanın ikamet adresi
  • Tercümanın doğum tarihi
  • Tercümanın iş adresi
  • Yemin belgelerinin imzalama tarihi
  • Tercümanla notere ait kaşe ve imza
  • Tercümanın yazılı ve sözlü seviyede bildiği dil/dillere dair diploma ya da sertifika
  • Tercümanın tercüme edeceği dilleri bildiğiyle ilgili noterin yaptığı araştırmalar sonucunda hazırladığı belgeler

Tercümanların yemin ettikleri imzalı ve kaşeli belgeler, noter tarafından güvenli ortamda saklanır. Kesinlikle noterler, tercümanların bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşmaz. Tercümanlar, yalnızca yetki aldıkları noterlerde yetkilerini kullanırlar.

Turkey Tercüme ile iletişime geçerek noter yeminli tercüman hizmetleriyle ilgili detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.