Turkey Tercüme tarafından uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi için sözlü tercüme hizmetleri sunuluyor.

Ülkelerarasıda eğitim, ticaret, sağlık vb. birçok alanda iletişimin artması hem yazılı hem de sözlü tercüme ihtiyaçlarını ortaya çıkardı. Yazılı tercümeye kıyasla sözlü tercüme daha zordur. Çünkü sözlü tercüme o anda yapılır ve kesinlikle hata kabul edilmez.

Sözlü tercüme, kendi alanında uzmanlaşan tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Böylelikle tercüman kullanılacak kelime ve dilin türünü çok iyi bilir. Sözlü tercümede tercüman tarafından konuşmacının konuşmaları anında ya da peşi sıra tercüme edilir. Turist rehberliği, konferans, toplantı vb. amaçlar için sözlü tercüme hizmetine ihtiyaç duyulur. Sözlü tercüman tarafından konuşmacıların konuşmaları doğru şekilde topluluğa aktarılır.

Sözlü Tercüme Nerelerde Kullanılır?

Sözlü tercüme kullanım yerleri çok geniştir. Bu yerleri şöyle sıralayabiliriz;

 • Noterlikler
 • Evlilikler
 • Fabrikalarda geziler
 • Konferanslar
 • Hastaneler
 • Ülkeleri ziyaretler
 • Video konferanslar
 • TV programları
 • Eğitim programları
 • Mahkemeler
 • İş gezileri
 • Şirket toplantıları
 • Bilirkişi heyetleri
 • Futbolcu demeçleri
 • Tapu müdürlükleri
 • Telekonferanslar

Sözlü tercüme, yazılı tercümeyle kıyaslandığında daha çok dikkat çekiyor. Sözlü tercümeyi gerçekleştiren tercüman şu yeteneklere sahiptir;

 • Konsantrasyon
 • İyi bir konuşma
 • Güçlü bir hafıza
 • Konuyla ilgili bilgi
 • Duyarlılık

Sözlü tercüman hem hızlı yazma hem de okuma becerilerine sahiptir. Çünkü sözlü tercüman anlık olarak konuşmacının konuşmalarının tercüme edilmesini içeriyor. Sözlü tercümanı, dilbilgisi kurallarına çok hakim olmalıdır. Sözlü tercümanlar, farklı farklı dil düzeyleri ve konularda çalışacak becerilere de sahip olmalıdır. Konuşmacının konuşmalarına hemen adapte olup tercüme etmelidir.

Sözlü tercümede konuşmacılarının konuşmalarının yanlış anlaşılıp aktarılması büyük problemlere sebep olabilir. Özellikle bu konuya da çok dikkat edilmelidir. Sözlü tercümanlar, tercüme edecekleri alanı çok iyi bilip o dilin terminolojisiyle tercüme yapmalılar.

Sözlü Tercümede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Konferans, toplantı vb. yerler için sözlü tercüme yaptırmayı düşünüyorsanız mutlaka bazı konulara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tercümenin doğruluğu, bilgilerin korunması gibi noktalara çok dikkat edilmelidir.

Sözlü tercüman ve tercüme hizmeti alacak müşteri arasında Non-Disclosure Agreement (Gizli Sözleşmeler) anlaşması yapılır. Tercüme işlemlerinin güvenli şekilde gerçekleşmesi için şifreleme ya da sanal ortam gibi çeşitli güvenlik önlemlerinden yararlanılır.

Sözlü tercüme, yapılıp yapılmayacağına karar verirken birkaç noktaya çok dikkat etmek gerekiyor. Sözlü tercüme hizmetlerini dinleyici sayısı ve konuşmacının konuşacakları hususlar etkiliyor. Düzenlenen etkinlikte yalnızca birkaç kişi yer alacaksa fısıltı tercüme türünden yararlanılmalıdır. Ancak dinleyiciler çoksa simultane veya ardıl tercüme çeşitlerinden yararlanılması gerekiyor. Aynı zamanda düzenlenen organizasyonların amaçları ve resmiyeti de fiyatı etkiliyor.

Düzenlenen organizasyonda tek konuşmacı yer alıyorsa ve sırayla sorular soruluyorsa ardıl sözlü tercüme türünden yararlanabilirsiniz. Yalnız ardıl tercüme türünün fiyatı diğer sözlü tercüme türlerine kıyasla da yüksektir. Turkey Tercüme ile iletişime geçerek sözlü tercüme hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.