Turkey Tercüme, dünya genelinde en çok konuşulan diller arasında yer alan Rusçayla ilgili Rusça yeminli tercüman hizmetleri sunuyor.

Dünyada en çok konuşulan dillerin içerisinde 8. Sırada olan Rusça; Rusya’nın haricinde Ukrakna, Belarus ve Kazakistan gibi ülkelerde konuşuluyor. 250 milyondan fazla kişi tarafından konuşulan bir dil olma özelliği taşıyor. Bu durumda Rusça tercüme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Özellikle Türkiye ve Rusya arasındaki diplomatik, ticaret, turizm gibi ilişkiler yeminli tercümanlara olan talebi artırmıştır. Türkiye ve Rusya arasında şu anda ticaret hacmi 30 milyarı geçiyor. Bundan dolayı da Rusçadan Türkçeye ya da Türkçeden Rusçaya tercüme hizmetleri önemli bir hale geldi. Tercüme edilen belgelerin resmi nitelik taşıması için tercümenin yeminli tercümanlar tarafından hazırlanması gerekiyor.

Rusça Yeminli Tercüman Hizmetleri

Rusça yeminli tercüman, Rusça hazırlanan yazılı belgeleri Türkçe ve başka dillere tercüme ederek onlara yasal bir statü kazandırıyor. Aynı şekilde Türkçe ve başka dillerde hazırlanan belgeleri de Rusçaya tercüme ediyor. Bu tercüme işlemleri sonrasında belgeler, resmi olarak birçok kurumda kullanılabilirler.

Tercüme işlemleri, notere yemin ederek yeminli tercüman unvanı elde eden Rusçayı anadili gibi konuşan kişiler tarafından yapılıyor. Rusça yeminli tercümanlar, üniversitelerin dil ya da mütercim-tercümanlık bölümlerinden mezunlardır. Aynı zamanda özel Rusça dil kurslarına gidenlerde notere bu dili anadilleri gibi bildiklerini ispat ederek yemin tercüman unvanına sahip olabilirler.

Rusça yeminli tercümanlar tarafından aşağıda belirtilen evrakların tercümesi yapılıyor;

  • Ticaret
  • Teknik
  • Hukuk
  • Eğitim

Örneğin; Türkiye’den Rusya’ya üniversite okumaya gidecek kişiden mutlaka Rusya büyükelçiliği ve konsolosluk çeşitli resmi belgeler istiyor. Rus yetkili makamları; vize, pasaport gibi evrakların Türkçeden Rusçaya tercüme edilmesini isteyebilir. Böyle durumlarda mutlaka bir yeminli tercümandan yardım almanız gerekiyor. Profesyonel yeminli tercümanlarımız sayesinde resmi evrakların kabul edilmemesi ya da ülkeye gidememe gibi olumsuz durumlarda tamamen ortadan kalkar.

Rusça Tercümede Noter Onaylı Belgelere Neden İhtiyaç Duyulur?

Rusça yeminli tercüman noter onaylı belgelere birçok sebepten dolayı ihtiyaç duyulur. Bu sebeplerin en başında güven geliyor. Rusça yeminli tercüman tarafından tercüme edilen noter onaylı belgeler, güvenli ve doğru olarak kabul edilir. Bundan dolayı da başvurunun iptali gibi durumlar kesinlikle söz konusu değildir.

Yeminli tercümanlar öncelikle Rusça hazırlanan belgeleri Türkçe ya da diğer dillere tercüme eder. Akabinde de tercüme edilen belge, notere gönderilerek onaylatılır. Aynı şekilde Türkçe ya da başka dillerde hazırlanan belgelerde Rusçaya tercüme edilip notere onaylatılır.

Yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilen belgelerin geçerli olması ve noter tarafından tasdiklenmesi için bir noktaya çok dikkat etmek gerekiyor. Tercümesi yapılan belgede tercümanın adı, soyadı, kaşesi ve imzası olmalıdır.

Turkey Tercüme ile iletişime geçerek Rusça yeminli tercüman hizmetlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.