Turkey Tercüme, profesyonel tercüme ekibiyle hukuki yeminli tercüme hizmetleri sunuyor.

Yeminli tercümanlar, Noterlik Kanunu 75.maddesinin son fıkrasına göre Noter huzurunda Hukuk Yargılama Usulü Kanunu kapsamında yemin ederler. Yeminli tercümanların tercüme ettikleri belgelerde kendi isimleri, ıslak imzaları ve kaşeleri yer alıyor.

Hukuki tercümanlar hem kaynak dili hem de hedef dili anadilleri gibi bilirler. Yeminli tercümanlar, üniversitelerin mütercim-tercümanlık ve dil bölümlerinden mezun oldukları için dilleri konuşma/yazma noktasında çok profesyonellerdir. Aynı zamanda dil kurslarına giderek sertifika aldıkları takdirde de yeminli tercümanlık için başvuru yapabilirler. Yalnız hukuki belgeler insan hayatını önemli ölçüde etkilediği için tercüme işlemini profesyonel tercümanlarının yapması gerekiyor.

Hukuki Yeminli Tercümanla Niçin Çalışılmalı?

Dünya üzerindeki tüm ülkelerin ve toplumların düzenini hukuk oluşturur. Hukuk hem adaletin sağlanması hem de toplum düzeni için çok gereklidir. Ülkelerarası iletişim içinde hukuk hayati önem taşıyor. Ülkelerarası hukuki düzenin sağlanması için hukuki yeminli tercüman çalışmalarına ihtiyaç vardır. Hukuki yeminli tercümanlar sayesinde birçok resmi prosedür kolayca hallolur.

Hukuki yeminli tercüme işlemleri birçok alanda gerekmektedir. Örneğin, uluslararası ticari anlaşmalara imza atılması için her iki taraf hukuki olarak kendilerini güvene almaya çalışır. Bu aşamada ortaya birçok hukuki evrak çıkar. Hukuki belgeler tercüme edilip notere tasdiklendikten sonra resmi nitelik taşımaya başlar. Hukuki yeminli tercümanlar tarafından ihracat ve ithalat işlemleriyle ilgili belgelerde tercüme edilir.

Hukuki yeminli tercümanlar, başka ülkeye çalışmak için gideceklerin belgelerini de tercüme ediyor. Aynı zamanda yurt dışından Türkiye’ye çalışmak için geleceklerde tercüme hizmeti alabilir. Çalışmak vb. sebeplerle başka ülkelere gitmeyi düşünenler öncelikle o ülke konsolosluğuna vize başvurusu yapmalıdır. Hukuki tercümanlar, vize belgelerini doğru ve eksiksiz şekilde tercüme ederek başvuru sürecinin sağlıklı sonuçlanmasını Msağlayabilirler.

Hukuki Yeminli Tercümanlar Hangi Belgeleri Tercüme Eder?

Hukuki yeminli tercüman hizmetleri kapsamında birçok belgenin tercümesi yapılmaktadır. Hukuki yeminli tercümanlar tarafından şu belgelerin tercümesi yapılır;

 • Patent işlemleri
 • Muvaffakiyet
 • Doğum belgesi
 • Adli belgeler
 • Şirket belgeleri
 • Hukuki yayınlar
 • Kanun ve yönetmelikler
 • Vekaletname
 • Evlilik belgesi
 • Mahkeme kararlarının olduğu belgeler
 • Veri koruma belgeleri
 • Kalite-ISO belgeleri

Hukuki yeminli tercümanlar, yukarıdaki tüm belgeleri hangi ülkede kullanılacaksa ona göre tercüme ederler. Bu belgelerin doğru ve eksiksiz tercüme edilmesi resmi nitelik taşıması açısından çok önemlidir. Hukuki belgelerin tercümesinde sorumluluk tercümanlık büromuzdadır. Evrakların doğru ve usulüne uygun olarak tercüme edilmesi yasal anlamda ortaya çıkabilecek problemleri önler. Bundan dolayı alanında uzman ve sorumluluk bilinci olan tercüme bürolarıyla çalışılmalıdır.

Hukuki metinleri tercüme eden tercümanlar, dil çiftini üst düzeyde bilirler. Aynı zamanda her iki dilin hukuki terimlerine de çok hakimlerdir. Hukuki terimlere uyarak evrakları tercüme ederler. Turkey Tercüme ile iletişime geçerek hukuki yeminli tercüme hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.